حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمـت روز آهن آلات

تیـرآهـن

انـواع سقـف

سـپری

صفـحه

ناودانی گالوانیـزه

براکـت

انـواع ورق

ناودانـی

لولـه

قوطی و پروفیل

نبـشی

قیمـت روز تیـرآهن
کدنامواحـدقیمتعملیات
جهت خرید تماس بگیریدقوطی و پروفیل222,000 تومان
لولهتومان
میلگرد آجدار 8159,000 تومان
ps-0001خاموت فابریک 8کیلوگرم 18,000 تومان کیلوگرم
ارتباط با کارشناسان

فروش

کارشناس فروش
0989171209618
درخواست مشاوره