پایه
پایه
هزار تومان 199 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
اضافی
هزار تومان 260 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
فول
هزار تومان 360 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری سبک جایگزین

پایه
هزار تومان 199 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
بالا
هزار تومان 260 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
بهترین
هزار تومان 360 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری با افزودن دکمه سبد خرید

پایه
جدید
هزار تومان 199 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
پایه
هزار تومان 260 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
اضافی
هزار تومان 360 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
فوق العاده پرفورمنس
فول
هزار تومان 360 بدون مالیات
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری با تصویر پس زمینه

آرشیو ساخت
هزار تومان 1000 هر ماه
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
ساختن پردازنده
هزار تومان 1800 هر ماه
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم بویلدر
هزار تومان 2500 هر ماه
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرو بویلدر
هزار تومان 4000 هر ماه
16 گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵٫۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل