کتاب جدول اشتال شیراز

دانلود کتاب جدول اشتال pdf (پروفیل های ساختمانی)

کتاب جدول اشتال چیست ؟

جدول اشتال کتاب استاندارد پروفیل های پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی تحت استاندارد دین آلمان است. با توجه به تولید محصولات فولادی توسط کارخانجات ایرانی، تحت استاندارد دین آلمان ، این جدول در کشور ما هم محبوبیت زیادی دارد.

در ادامه به سادگی به توضیحات در باب پارامترهای به کار رفته در جدول اشتال میلگرد اعم از u2، w1، G، Flache و d هستند. که به توضیح هر کدام می پردازیم.