حساب کاربری

یا

۳۸۰۱۶ ۰۷۱
قیمت روز نبشی و ناودانی شیراز
fa-poll-h قیمت روز نبشی و ناودانی در انبار شیراز
ناممحل تحویلواحد کالاوزن تقریبیقیمتعملیات
نبشی لقمه در شیرازشیرازکیلوگرم31,000 تومان
ناودانی 6 شیرازشیرازشاخه 12 متری
1,550,000 تومان
ناودانی 8 شیرازشیرازشاخه 12 متری
1,550,000 تومان
ناودانی 10 شیرازشیرازشاخه 12 متری
2,263,000 تومان
ناودانی 12 شیرازشیرازشاخه 12 متری3,400,000 تومان
نبشی 4 در شیرازشیرازکیلوگرم8،9،10
31,000 تومان
نبشی 3 در شیرازشیرازکیلوگرم7
29,500 تومان
نبشی 5 در شیرازشیرازکیلوگرم15،18،22 KG
29,500 تومان
نبشی 6 در شیرازشیرازکیلوگرم27kg الی 32
29,000 تومان
نبشی 8 در شیرازشیرازکیلوگرم53 , 57 kg
29,000 تومان
نبشی 10 در شیرازشیرازکیلوگرم73 , 90 kg
29,000 تومان

قیمت روز نبشی و ناودانی در بازار آهن شیراز | شیراز آهن٬ مرکز آهن شیراز